Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

MARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞIMARAŞDER GENEL BAŞKANLIĞI
Tel:0212 524 46 46Tel:0212 524 46 46
Faks:0212 621 99 44Faks:0212 621 99 44
infoinfo
@@
marasder.orgmarasder.org

Kahramanmaraş
Dernek Logosu Dernek Logosu


Sol Reklam Sol Reklam

İletişimİletişim Formu Formuinfo@marasder.org
Kaydol
E-Bülten E-Bülten

K.MaraşK.Maraş Canlı İzle Canlı İzle
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
 
 
 İLİMİZİN HARİTASI

 
 
 
 

 
 
 

SAĞLIK
 
 
 
İlimizde 7 Devlet Hastanesi, 2 SSK Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi, 2 Özel Hastane, 2 Verem Savaş Dispanseri, 2 Halk Sağlığı Laboratuarı, 4 Sağlık Meslek Lisesi, 106 Sağlık Ocağı, 592 adet Sağlık evi 3 adet AÇSAP Merkezi ve Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 13 Şube Müdürlüğü ile halkımıza sağlık hizmeti verilmektedir.


İl Merkezinde 1 devlet hastanesi, 1 SSK Hastanesi, 1 Üniversite Hastanesi ve 2 adet özel hastane mevcuttur. Elbistan İlçemizde 1 devlet hastanesi ve 1 SSK hastanesi ile hizmet verilmektedir. Afşin, Andırın, Göksun, Pazarcık ve Türkoğlu İlçelerinde birer devlet hastanesi bulunmaktadır. Hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 1.310’dur.

Sağlık hizmetlerinde 229 Uzman, 395 Pratisyen Hekim, 39 Diş Hekimi, 631 Hemşire, 555 Ebe görev yapmaktadır.


2002 yılı sonu itibariyle; yataklı tedavi kurumlarında toplam 1.389.555 hastaya poliklinik hizmeti verilerek bakılmıştır. Hastanelerimizde 57.188 kişi yatmış, 462 hasta ölmüş, 56.828 hastanın ise tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. 6.989 büyük ameliyat, 7.130 orta düzeyde ameliyat ve 1.755 küçük ameliyat olmak üzere toplam 15.874 adet ameliyat gerçekleştirilmiştir. Hastanelerimizde yıl içerisinde toplam 18.517 adet doğum vakâsı gerçekleştirilmiştir. Sağlık ocaklarında toplam 736.443 hasta muayene edilmiştir.


İlimizde sağlık hizmetlerinden istifade eden nüfus sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye geneli hastane yatak sayısı 180.000 iken, Kahramanmaraş’ın yatak sayısı 1.310’dur. Bu da Türkiye ortalamasının %0 6’sına tekabül etmektedir. Yatak başına düşen nüfus Türkiye ortalaması 385 kişi iken, İlimizde yatak başına düşen nüfus 773 kişidir. 10.000 nüfusa düşen yatak sayısı Türkiye genelinde 23 iken ilimizde 11’dir. Yatak işgal oranı Türkiye ortalaması %65 iken, İlimizde bu oran %54,33’tür.

Kaba Doğum Hızı %0 15.7
Kaba Ölüm Hızı %0 2.3
Bebek Ölüm Hızı %0 20.4
Ölü Doğum Hızı %0 10.3
Anne Ölüm Hızı %000 110
Düşük Oranı %0 43
Yıllık Doğal Nüfus Artış Hızı %0 12.5

Yine ilimizde, hekim sayısı 624, bir hekime düşen nüfus miktarı 1.488, sağlık teknisyeni miktarı 690, bir sağlık teknisyenine düşen nüfus miktarı 1.345, hemşire sayısı 631, bir hemşireye düşen nüfus miktarı 1.471, ebe sayısı 555, bir ebeye düşen nüfus miktarı 1.673 kişidir.

İlimizde mevcut yeşil kart sahibi olan kişi sayısı da 314.175’tir.
 


KENTTE EĞİTİM

Derslik Başına Öğrenci Sayısı;
İlköğretimde 43
Ortaöğretimde 32
İlimiz genelinde 66 okul öncesi öğretmeni, 111 sınıf öğretmeni ve 1.322 çeşitli branşlarda olmak üzere toplam 1.499 öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır.


Taşımalı Eğitim: Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim çerçevesinde ilimiz Merkez ve ilçelerindeki yatılı ilköğretim bölge ve pansiyonlu ilköğretim okullarına yerleştirilemeyen, birleştirilmiş sınıf programı uygulaması yapan ve öğrenci azlığından dolayı eğitim öğretime kapatılan toplam 514 ilköğretim okulu ile köy ve yerleşim birimlerindeki ilköğretimin I. ve II. kademesindeki toplam 11.402 öğrenci taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamına alınmıştır. Bu kapsamdaki öğrenciler ulaşım ve güvenlik sorunu bulunmayan ve fiziki yapısı elverişli 99 taşıma merkezi ilköğretim okulunda eğitim ve öğrenimlerini sürdürmektedirler.


Diğer Kurumlar: İlimizde; 2 Mesleki Eğitim Merkezi (Çıraklık), 1 Eğitim Araçları Donatım Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 1 Eğitim Uygulama ve Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelli Öğrenciler için), 1 Sağlık Eğitim Merkezi Baştabibliği, 2 Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, bütün İlçelerimizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile birer öğretmen evi bulunmaktadır.

Özel Öğretim: Özel eğitim kurumu olarak; 8 özel ilköğretim okulu, 3 özel lise, 29 Özel Dershane, 18 Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu, 7 Muhtelif Kurs (Bilgisayar, İngilizce ve Özel Eğitim Kursu) ve 3 Etüt Eğitim Merkezi faaliyet göstermektedir.

Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kurslarımızın 1.188, özel dershanelerimizin 5.208, Özel İlköğretim Okullarımızın 2.979, Özel Liselerimizin 801, Etüt Eğitim Merkezlerimizin 129 ve Muhtelif Kurslarımızın 186 olmak üzere toplam kapasite 10.491’dir.

Pansiyonlu Okullarımızın Mevcut Kapasite ve Barınan Öğrenci Durumu;
 

Okul Türü Pansiyon Sayısı Barınma Kapasitesi Barınan Öğrenci
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
İlköğretim 14 1132 2442 3574 1053 2645 3698
Ortaöğretim 11 462 1451 1913 379 1385 1764
Toplam 25 1594 3893 5487 1432 4030 5462


Ayrıca İlimiz dahilinde çeşitli vakıf, dernek ve şirketlere bağlı olarak 26 özel yurt bulunmakta olup, bu özel yurtlarımızın 625 kız 1.642 erkek olmak üzere toplam 2.267 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Bu özel yurtlarda halen 153 kız, 858 erkek olmak üzere toplam 1.011 öğrenci barınmaktadır.

Yükseköğrenim:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulmuş olup; Ziraat, Orman, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Tıp ve Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri olmak üzere 7 fakültesi, 10 Meslek Yüksekokulu, 4 yıllık eğitim veren 2 Yüksekokulu, 3 Enstitü, 6 Rektörlüğe bağlı Bölümü ve 6 Araştırma Uygulama Merkezine sahiptir.


Üniversitedeki 7 fakülte ve iki yüksekokulda ikinci öğretimle birlikte 45 bölüm, meslek yüksekokullarında 93 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 16 bölüm, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 9 bölüm ve Rektörlüğe bağlı 6 bölümle birlikte toplam 169 bölüm ve program bulunmaktadır.


2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında üniversitedeki toplam öğrenci sayısı 11.886’dır.


Halen akademik birimlerde 23 profesör, 23 doçent, 154 yardımcı doçent, 212 öğretim görevlisi, 67 okutman, 163 araştırma görevlisi ve 18 uzman olmak üzere toplam 660 akademik personel ile Üniversitemizin çeşitli birimlerde toplam 516 idari personel görev yapmaktadır.


Üniversitenin fiziki yapısı; şehir merkezindeki Rektörlük ve bağlı Fakültelerin bulunduğu 3 blok, bir kapalı spor salonu ve bir sağlık merkezi; Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri ve Kahramanmaraş ve Pazarcık Meslek Yüksekokullarının bina ve atölyelerinin bulunduğu Karacasu kampusü; Sağlık Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol uyarınca devralınan Sağlık Yüksek Okulunun kurulduğu eski Sağlık Meslek Lisesi binalarının bulunduğu kampüs ve 06 Ekim 1995 tarihinde temeli atılan bazı binaların bulunduğu Avşar Kampusünden oluşmaktadır. Karacasu Kampüs alanı 1.000 dekar, Avşar Kampüs alanında hedef 13.000 dekardır. Bu arazinin bu güne kadar 2.550 dekarının kamulaştırılması tamamlanmıştır.


KSÜ’nün Karacasu Kampüsünde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 1997 yılı sonunda tamamlanan 1.500 kişilik öğrenci yurdu kız ve erkek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ancak mevcut bu yurt öğrencilerin ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle, Avşar Kampüsünde diğer akademik birimlerin inşaatına paralel olarak en az 2.500 kişilik kız ve 2.500 kişilik erkek öğrenci yurdu inşaatlarının başlaması zorunludur.

 
 


TURİZM

Turizm Faaliyetleri İçinde İl ve Çevrenin Yeri

Kahramanmaraş ve çevresinin kültür ve turizm olgusu içinde ayrı bir yeri vardır.Kahramanmaraş Akdeniz iklim kuşağında olmakla beraber Orta Anadolu ve Doğu Anadolu iklim kuşaklarıyla sınır teşkil etmektedir.Güney İllerimize göre serindir.Çok sayıda yaylaları vardır.Bu yaylaların içinde Başkonuş Yaylası, Yavşan Yaylası ve Tekir Yaylası Türkiye´de görülmeye değer ve dünyada az sayıda bulunan bitki örtüsü ile birlikte önemli bir yer tutar. Akarsu ve kaynak suları bakımından zengindir. Bu durum Kahramanmaraş´ın büyük bir turizm potansiyelini oluşturmaktadır. İlkbahar´ın sonlarına doğru Kahramanmaraş ve Andırın İlçesi yaylaları Adana, Hatay ve İçel için önemli ikinci bir yazlık mekan durumundadır.

Ahırdağı etekleri de onlardan geri kalmaz.Kahramanmaraş´ın Yenicekale, Süleymanlı, Döngel, Tekir, Fırnız, Güvercinlik, Kazma, Kozludere, Kumaşır Gölü, Kapıçam ve Pınarbaşı, Elbistan İlçesinin Pınarbaşı ve Ekinözü İlçesi yazları ve sonbaharda halkın tercih ettiği yöreler arasında yer alır. İl merkezindeki muhteşem Kale, Ulu Camii, Taş Medrese, Pazarcık yöremizde Evri ve Tilkiler
Harabeleri, Andırın yöremizde Gökahmetli ve Çokak Harabeleriyle yol boyu Osmanlı ve Bizans Kaleleri, Süleymanlı´daki Bizans Yapıları, tek başına bile çok büyük bir değeri olan Afşin´deki Eshab-ı Kehf Külliyesi ve daha saymakla bitmeyecek kültür ve turizm değerlerimiz çoğu yerli ve yabancı turistlerimiz için önem arz etmektedir.  Kahramanmaraş el işlemeciliğinden Oya, Sim Sırma, Kuyumculuk, Bakır ve Ağaç Oyma İşlemeciliği her an herkesin hayranlıkla hislerini kabartacak değerlerdir. Ayrıca ünlü kırmızı biberi ve dondurması dünyada rakipsizdir. Çeşitli, dünya ülkelerindeki gıda fuarlarına katılması, Yurt düzeyinde yapılan şenliklerde yer alması Kahramanmaraş Dövme Dondurmasının önemini kanıtlamaktadır. Ülke ve yöre turizmi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

Çevre Çekicilikleri (Tarihi Ve Kültürel Değerler)

"Kahramanmaraş Merkezi" Kahramanmaraş kentinde yer alan önemli tarihi ve arkeolojik yapıtlar.

Kahramanmaraş Kalesi

Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma tepenin üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin İÖ I. İS II. yy. arasında yapılmış olacağı düşünülmektedir.150x75 metre boyutlarında dikdörtgene yakın planlıdır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü duvarların bir bölümünü ve üç burcu onartmıştır. Bunlardan biri kalenin eski giriş yapısıdır. Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise moloz taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış iç duvarlarda iç kapı koridoru ile kapı söve yerleri onarılmıştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli, çift kanatlı kapı yer alır. Ahşap kapı kanatları, kalın saç kaplanarak iri başlı çivilerle perçinlenmiştir. Burcun doğusu maz-gal deliklidir. İçten haç planlı burç, haçın uzun kolu üstündeki başka bir kapıyla kaleye açılır. Kale surlarının içi park olarak düzenlenmiştir. Açık çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları bulunmaktadır.

Kahramanmaraş çevresindeki diğer Kale kalıntıları; Çukurhisar Köyünde Çukurhisar Kalesi, Yaylaüstü Köyünde Yaylaüstü Kalesi, Doluca Köyü´nde Orçan Kalesi, Pazarcık Şallıuşağı Köyü yakınlarında Köroğlu Kalesidir.

Camiler

Ulu Camii
Kahramanmaraş Kalesinin güneyindeki meydandadır.Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları´ndan Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey´in 1496´ da yaptırdığı anlaşılmaktadır. Camiinin kuzeyine sonradan eklenen son cemaat yeri düz ve ahşap çatılıdır. Dikdörtgen planlı ana mekan, mihrap duvarına dikey uzanan yedi nefe ayrılmıştır. Doğuda alanın durumu nedeniyle alttan dolgulu nefte, paye yerine kısa sütunlar kullanılmıştır. Üçgen mihrap nişi, dört bordürlü ve mukarnaslıdır. Mukarnas, Palmet, Lotüs motiflerinden oluşan bordürler özenli işçilikleriyle ilgi çeker. Camiden bağımsız minare özgün yapısını koruyabilmiştir. Kare taban üstünde silindirlik gövde bir silmeden sonra çok köşeli yapılmıştır. Üst kısmı onarımlarla değişmiştir.

Haznedarlı Camii (Duraklı Camii)
Duraklı Mahallesindedir. Camideki çok sayıda yazıt yapımla ilişkili değildir. Mimari ve bezemesinden XV. yy. yapısı olduğu sanılmaktadır.Ayrıca mihrabın olduğu düşünülen mermer kesme taşlardaki bezemeler de aynı yüzyıl özellikleri göstermektedir.

Hatuniye Camisi
Kurtuluş Mahallesindedir. Yavuz Selim Sultan (XV.yy) adına yaptırılmıştır. Avlu giriş kapısı üstünde XIX.yy. başlarından onarım yazıtı vardır. Kesme taştan, son cemaat yeri ve ana mekanı ahşap çatılı bir yapıdır. Son cemaat yerinin solundaki sivri tonoz örtülü, dikdörtgen planlı türbeye, birkaç basamakla inilen yalın kapıdan girilir.

İklime Hatun Mescidi
Kurtuluş Mahallesindedir. Ala Üd-Devle Bey´in kızı İklime Hatun adına 1549´da yaptırılmıştır. Mescit ve Türbe kesme ve moloz taştandır. Ortada paye, yanlarda duvarlara dayanan iki sivri kemerden oluşan son cemaat yeri tonoz örtülüdür. Son cemaat yerinin sağında türbe, solundaki kemer içinde mescidin kapısı yer almıştır. Kare planlı mescidin kubbesi yıkılmıştır. Silindirlik mihrap nişi sütunların taşıdığı yarım kubbeyle örtülüdür.Mihrap duvarının solundaki kapıdan türbeye girilir. Düzgün olmayan dörtgen planlı yapı, sivri kemerli tromplara oturan kubbe ile örtülüdür. Türbede iki gömüt vardır.

Medrese

Taş Medrese
Kalenin güneyindeki meydandadır.XIV.yy´da Ala Üd-Devle Bey´in kızı adına yapıldığı öne sürülen yapı yazıtsızdır. Türbedeki beş satırlık yazıt ise bozulmuştur. Taş Medrese, düzgün olmayan dörtgen planlı açık avlu çevresinde sıralanmış bölümlerden oluşmaktadır. Avlunun sağında medrese odaları, girişin karşısında dikdörtgen planlı mescit ve solunda da piramit çatılı türbe yer alır. Medrese odaları dikdörtgen planlı, tonoz örtülüdür. Taş Medresenin Mescit ve Türbe kısımları vardır.Onarımı yapılmış olan Taş Medrese kentin önemli bir meydanında yer almaktadır.

Hanlar

Taşhan
Kapalı Çarşıya bitişiktir.Dulkadiroğulları döneminde yapıldığı öne sürülen, moloz taştan kare avlu çevresinde iki katlı bir yapıdır. Girişin karşısındaki çapraz tonozlu mekan, sivri kemerlerle avluya açılır. Kuzeydoğuda, hanın ambarı olduğu düşünülen tonozlu uzun bölüm vardır. Girişin sağındaki tonozlu mekanların sonuncusundan bir koridorla ahıra geçilir. Girişin solundaki küçük bölüm depodur. İkinci kat sonradan ahşap olarak yapılmıştır. Basamaklarla, arkasında han odalarının yer aldığı gezinti yerine çıkılmaktadır. Girişin karşısındaki bölümlerden belediye çarşısına ikinci bir kapı açılmıştır. Taşhanda halen küçük imalat ve depolar vardır. Bakımsız olup restorasyonu gereklidir.

Katip Hanı
Ulu Caminin güneyindedir. XVIII. yy.da yapıldığı sanılmaktadır. Belediye, Bakırcılar ve Demirciler Çarşılarının yer aldığı Çarşıbaşı kesimindedir. Yapının iki kapısından biri, bu çarşılara açılmaktadır. Kapıdan hole, buradan da üç yanı ahşap revaklı kare avluya geçilmektedir. Güneyi revaksızdır. Avlunun çevresinde iki katlı han odaları vardır. Batıdaki kargir, tonoz örtülü iki büyük odanın solunda sivri kemerli niş içinde çeşme ve helalar yer alır. Güneybatıda depo olarak kullanılan ortaları tek sütunlu iki oda bulunmaktadır. Bunların solundaki odadan ahıra geçilir. Hanın ikinci katı yangından sonra ahşap olarak yapılmıştır. Tuzhan metruk ve bakımsızdır. Restore edilmek suretiyle kullanıma açılmalıdır.

Hışırhan
Yıkılan eski bedestenin 100 metre batısındadır. XIX. yy. yapısı olduğu sanılan hanın yalnızca kuzeyi sağlamdır. Revaklı avlunun çevresinde yer alan yapı bakımsız olup onarımı gerekmektedir

Sağlık (Kaplıca-İçme) Turizm İmkanları: Ilıca Kasabası Zeytun Kaplıcaları, Ekinözü İlçesi Cela İçmeleri, Göksun Büyükkızılcık İçmesi ve Şerefoğlu Köyü Çamur Ilıcası sağlık turizmi yönünden önemli bir konuma sahiptir.

Köprü

Ceyhan Köprüsü
Kahramanmaraş-Göksun eski yolunda, Ceyhan Irmağı üstündeki köprü, yeni yolun dışında kalmıştır. XIV. ya da XVI. yy. yapısı olduğu konusunda değişik görüşler vardır. 156.60 metre uzunluğunda, altı gözlü bir köprüdür. Çeşitli dönemlerdeki onarımlarla özgünlüğünü yitirmiştir.

Hamamlar

Çukur Hamamı
Kahramanmaraş kentinde kalenin eteğinde toprak seviyenin altında yapılmıştır. Kitabesi yoktur. Kale ile arasında bir geçit olduğu söylentileri olmasına karşın bugün belirli bir emare yoktur. Çeşitli devirlerde onarım ve ilaveler yapılmıştır.

Tüfekçi Hamamı
Sarayaltı Mahallesinde demirciler çarşısındadır. Kitabesi yoktur. Soyunmalık, iki soğukluk ve sıcaklıktan oluşmaktadır.

Acar Hamamı
Kale caddesi üzerindedir. Kitabesi yoktur. Kagir bir yapıdır. Soyunmalık, soğukluk ve sıcaklık kısımlarından oluşmaktadır. Üzerleri kubbelerle kapatılmıştır.

Paşa Hamamı
Kurtuluş Mahallesinde bulunmaktadır. Bugün terkedilmiş, koruma önlemi alınmadığı için tahrip olmuştur.

Mağaralar

Döngel Mağarası
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindedir. Şehir merkezine uzaklığı 45 km´dir. Mağaralar prehistorik devirde iskan edilmiştir. 1956-1960 yıllarında prehistorik araştırmalara sahne olmuştur. İçerisinden Döngel Çayı denen sular çıkmaktadır. Büyük bir çağlayan yaparak dereye akmaktadır. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğünün izcilik kampı bulunmaktadır. Önemli turistik bir yerdir.

Gümüşkaya Mağarası
Zeytin Süleymanlı´dan geçip Afşin´e giden yolun karnıyarık mesire yerinden geçerek Ericek Kasabasından geçen tarihi İpekyolu´nun hemen yakınında bulunmaktadır. Gümüşkaya mağarası yer yer breşik özellikler gösteren Paleosen yaşlı kireç taşları içinde gelişmiştir. 20 - 30 m. uzunluğunda koridor boyunca sağlı sollu tabandan dikitler, tavandan da sarkıtlar oluşmuştur. Yer tabanının mermer olduğu bembeyaz bir güzellikle karşılaşılmıştır. Ayrıca mağaranın içerisinde bir krater gölü olup, içerisindeki suyun berrak ve temiz olmasından suyun içilebilirliği anlaşılmaktadır.

Savruk Mağarası
Savruk, Savran, Sarıkız diye tanımlanan mağaramız, Süleymanlı Ilıca Kasabası, Beşen Eleman Mezrası, Karamanlı Köyü ve Hacınınoğlu Köyü yerleşim yerlerinin arasında bulunan tarihi izler taşıyan bir doğa harikası arasına gizlenmiş ön kısmında bir şelale ve piknik alanı sayılacak tepe tarafında daha geniş bir ovayla süslenmiş turizm elçimiz olacak bir mağaradır. Ulaşım bakımından
sağlık turizmine bölgesel olarak modern dünyaya ayak uydurmuş, Ilıca beldemizden araçla 20 dk. ve mağaranın 400 m. yanına kadar ulaşabilmektedir. Mağaranın iç kısmı Damlataş Mağarasını aratmayacak sarkıt ve dikitlerle bezenmiştir. Ayrıca mağaranın ön kısmında 20 - 30 m. altında Ceyhan nehri konum olarak tabiat harikası olarak akmaktadır.

Bulut Deliği Mağarası
Pazarcık ilçesinin güneybatısında bulunan Bulut Deliği Mağarası, yer yer breşik özellikler gösteren Paleosen yaşlı kireç taşları içinde gelişmiştir. Toplam uzunluğu 114 m. olan (ana galeri 80 m.) gelişimini tamamlamış fosil bir mağaradır. Coğrafi konumu Pazarcık ilçesine yakınlığı, ulaşımın kolay oluşu ve doğal çevrenin güzelliği içerisinde zengin damlataşları, sarkıt, dikit, sütun ve duvar damlataşları ile kaplı olması nedeniyle turizm amaçlı kullanıma uygundur.

Çeşme

Şeyhadil Çeşmesi
Kahramanmaraş mutasarrıflarından İsmail Kemal Bey tarafından 1913-1915 tarihleri arasında, 3X6 metre ebadında kesme taştan yaptırılmıştır. Güney cephesinde ikiz kemerli iki diş açılmış, bu kemerlerin ayaklarından çıkan ikiz sütunlarla cephe teşkilatlandırılmıştır. Doğu ve Batı cephelerinde birer kemerle açılmış nişlerle de çeşme mimarisi tamamlanmıştır.

Tur İmkanları ve Mola Merkezleri
Kahramanmaraş İlinde organize turları doğrudan çekecek önemli bir turizm kaynağı bulunmamaktadır. Bölgeden geçen organize turlar daha çok Adıyaman, Nemrut, Kapadokya ve Antalya´da ki kaynaklara yönelmekte bunların ancak bir kısmı Kahramanmaraş´a uğramakta ya da konaklamaktadır.

İlde kaynakların kullanıma açılması; Turizm altyapısının gelişmesi ile, turların daha yoğun olarak İl´e uğraması ve konaklama yapılması beklenmelidir. Bu durumda Kahramanmaraş kenti organize turlar için konaklama merkezi olarak işlerlik kazanacaktır.

Organize Turların İlde İzleyecekleri Güzergahlar
Gaziantep-Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri
Adıyaman-Kahramanmaraş-Kayseri (Adana-Antalya)
Kayseri-Kahramanmaraş-Adana (Alanya-Gaziantep)
Adana-Kahramanmaraş (Gaziantep-Adıyaman-Kayseri)
İlde mola merkezi için en uygun alanlar Tekir vadisindedir. Kaynakların yoğunlaştığı bu bölge mola merkezi olarak da düşünülebilir.

Gezi Ve Mesire Yerleri

Güvercinlik
Şehrin 15 km. kuzeybatısındadır. Güvercinlik ormanlık bir bölgedir ve yazları yemyeşildir. Çevre önemli mesire yerlerinden olup, tabii su kaynakları mevcuttur.

Fırnız Vadisi
Kahramanmaraş´ın 54 km. kuzeybatısında yer alır. Kumarlı Köyü yakınındaki kaya altı suyu ile Fırnız vadisinden çıkan kaynak su yatağının yamaçları 4 mevsim yemyeşildir. Su kenarlarında ve vadi yamaçlarında yer alan çınar, çam, gürgen ve meşe ağaçları ile sarp kayalıklar buraya ayrı bir güzellik verir. Kara avcılığı ile alabalık avcılığının yapılmasına uygun bir rekreasyon alanıdır.

Ali Kayası
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 32. kilometresindedir. Sarp ve heybetli bir yapısı vardır. İki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan suların etrafı çam ve meşeliklerle kaplıdır. Heybetli görünüme sahip olan Ali Kayasının yüksekliği 148 metredir. Şimdiki durumuyla Menzelet Baraj Gölü içerisinde kalmıştır.

Tekir
Kahramanmaraş´ın 63 kilometre kuzeyinde yer alan ve havası, suyu, ormanlığı ve önemli su kaynaklarının burada olması bölgeye daha güzel bir görünüm kazandırmaktadır. İç ve dış turizme hizmet veren 9 adet yol boyu dinlenme tesisi vardır. Balı, alabalığı, eti, yoğurdu ile meşhurdur.

Pınarbaşı
Kahramanmaraş´ın topraklarından fışkıran suların süslediği bu mesire yerimiz halkın piknik ihtiyacını karşılaması yanında, üst kesimlerinde çamlarla örtülü gazinoları bulunan, turistlerin ilgisini çeken önemli rekreasyon alanıdır.

Kumaşır Gölü
Kahramanmaraş- Adana yolu üzerinde ve şehre 9 kilometre uzaklıktadır. Dağın eteğindeki kaynakların beslediği tatlı suyun meydana getirdiği göl ve etrafını çevreleyen yeşillik, eşsiz manzaraya sahip olup, halkın hem piknik yapıp hem de balık avladığı bir yerdir.

Diğer Mesire Yerleri İse Şunlardır:
Atatürk Parkı, Kapıçam, Menzelet Baraj Gölü ve Sır Baraj Gölü Çevreleridir.

Kamp İmkanları
İlimizde mevzuata uygun olarak hizmet veren tek kamp Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 57. kilometresinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü´ne ait Döngel Mağaraları mevkiinde İzcilik Kampı´dır. 100 kişilik kapasite olup, her yıl 1 Nisan´dan 1 Kasım´a kadar açık bulunmaktadır.


Gece ve Eğlence İmkanları

Kahramanmaraş´ta Turizm İşletme Belgeli iki adet lokanta vardır. Bunlardan Despina lokantası Avşar Köyü yakınında olup, 65 kişi kapasitelidir. Kazancı lokantası otelin bünyesinde olup, 60 kişi kapasitelidir.Kahramanmaraş´ta 4 adet´ de Turizm İşletme Belgeli Müstakil Eğlence Yeri mevcuttur. Bunlardan Pırlanta 165, Yeni Tüzün 200, Özayışığı 220, Öz Yaprak ise 150 kişi kapasitelidir.

Sağlık (Kaplıca) Ve Dağ Turizm İmkanları
Kaplıca
Zeytun Kaplıcası
Ilıca (Zeytun) Kaplıcası Kahramanmaraş´ın 72 km. kuzeyinde eski Elbistan-Kahramanmaraş kervan yolu üzerinde Berit Dağı eteklerindeki Ilıca Beldesinde yer almaktadır. Kükürt petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelen şifalı suyun; Romatizmal hastalıklara, kırık-çıkık sekselleri ve kadın hastalıklarında olumlu etki yaptığı belirtilmektedir. Suyun sıcaklığı 45*C´ dir. Belediyenin yaptırmış olduğu kür merkezi ve dinlenme salonları ile birlikte büyük bir bay ve bayan havuz yaptırılmıştır. Ilıcanın doğal deseni ve iklimi de sağlık turizmini geliştirmeye elverişli yayla özelliği taşıyan doğasının yanısıra Kahramanmaraş´a yakınlığı ve ulaşım kolaylıkları da turizme olan talebi artırıcı unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle ılıca turizmi gelişen ve diğer hizmet sektörlerini de geliştiren bir ekonomik faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Ilıca Kaplıcaları kapasitesi ve su nitelikleri itibariyle yerel ölçekte hizmet verebilecek özelliklere sahiptir. Kaplıcalar 1500 yatak kapasiteli bir termal merkez potansiyeli yaratmaktadır. Ilıca´da konaklama turizm belgesi olmayan 21 pansiyonda 386 oda, 767 yatakla yapılmakla beraber, Belediye Belgeli 3 otelde 78 oda,192 yatak mevcuttur. İki adet motelin 63 odası ve 126 yatak kapasitesi vardır. Ilıca Belediyesi´nin yaptırmış olduğu kür merkezi ve sauna hamam faaliyette olup her türlü imkan mevcuttur.
Turizm mevsimi Nisan ortasından Kasım ortasına kadar 7 ay sürmektedir. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları en yoğun dönem olup, bu üç aylık dönemde doluluk oranı %80, diğer aylarda %20-30 dolayındadır. Konaklama süresi 3-15 gün arasında değişmektedir.
Ilıcada 2 kaplıca tesisi (Hamam) vardır.

Ekinözü (Cela) İçmeleri
Ekinözü İçmeleri K.Maraş´a 150 km uzaklıktadır. Ekinözü yerleşmesi, yakın çevresinde yer alan 3 kaynaktan oluşmuştur. İnsan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan kapasite ve kaynak nitelikleri bakımından ülkemizin 10 büyük içmesinden biridir. Ekinözü İçmeleri; Yukarı İçme, Orta İçme ve Aşağı İçme olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Yapılan tetkik ve analizlerde başta böbrek, idrar
yolları, safra kesesi, mide, bağırsak, cilt, basur, nefes darlığı,iç guatır, şeker, sinir hastalıkları, karaciğer,ve damar sertliği rahatsızlıklarında etkili olduğu ve tedavi sağladığı ortaya çıkan Ekinözü İçmelerinin suyu içilerek, banyosu yapılarak ve özel çamuru cilde sürülerek dertlere deva olmaktadır. 
SOSYAL YAPI
 
İl merkezinde ve nispeten gelişmiş olan Afşin ve Elbistan İlçelerinde sanayileşmenin ve dışa açılmanın getirdiği bir toplumsal değişim süreci yaşanmaktadır. Bu merkezlerde gelir düzeyindeki yükselmeye paralel olarak yaşam şekli de değişmeye başlamıştır. Sanayileşmeye paralel olarak İl Merkezine doğru yoğun bir göç yaşanmıştır, halende yaşanmaya devam edilmektedir. Bu hareket ile beraber merkezde muazzam bir konut yapımı gözlenmiştir. Bu iç göç aynı zamanda bir altyapı sorununu da beraberinde getirmiştir Özellikle il merkezinde hızlı bir toplu konut faaliyeti gözlenmektedir. İl Merkezinde 79.175, il genelinde 167.924 dolayında konut bulunmaktadır. Haneye düşen ortalama nüfus miktarı 6’dır. Şehir ile kasabalarda betonarme ve kargir yapılar çoğunluktadır. Özellikle dağ köylerimizde taş ve topraktan yapılma basit evler yaygın konut türüdür. Sanayileşmede yaşanan hızlı gelişme sevindirici boyuttadır. Sanayileşme, kırsal alandan kopup gelecek nüfusu, istihdam edecek sektör olması bakımından önemini bir kat daha artırmaktadır. İş Kurumunda kayıtlı iş isteyenlerin sayısı 13.907’dir.

Spor
 
Kuruluşun Genel Tanımı

A) Görevleri

1-Tüm vatandaşların spor yapmalarını teminen kitle sporunun yapmasını sağlamak.
2-Serbest zamanlarını işi ve okulu dışında geçiren gençlik ‘in spor alanlarına ve faaliyetlerine yönlenmesini sağlamak.
3-Yetenekli başarılı ve gelecek için ümit vadeden sporcuların tespiti ve seçilmesi için çalışmalar yapmak.
4-Yarışma sporları içinde yer alan sporcuların form ve performanslarının üst düzeyde tutulmasını sağlayıcı antrenman programlarının uygulanmasını takip etmek.
5-Okul spor faaliyetleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarla koordinasyon sağlamak.
6-Antrenör, monitör ve hakem müesseselerini faal ve verimli çalışmaları için takip etmek.
7-Spor faaliyetlerini düzenlemek.

B) Teşkilat Yapısı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir.

Taşra teşkilatı: Her ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bulunur.İl Müdürlükleri hizmetlerin niteliklerine göre şubeler ve bu şubelere bağlı bürolardan ve mevzuata göre kurulmaları ön görülen kurullardan meydana gelir.

İllerde vali, İlçelerde Kaymakam Gençlik ve Spor Başkanıdır. Bu teşkilatın hizmetleri İllerde İl Müdürü , İlçelerde İlçe Müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürütülmesinden dolayı İl Müdürü Vali’ ye, İlçe Müdürü Kaymakama karşı birinci derecede sorumludur.İl Müdürlüklerinde İl Müdürüne karşı sorumlu olarak görev yapan Şube Müdürlükleri .

a)- Spor Şube Müdürlüğü
b)- Muhasebe Şube Müdürlüğü
c)-Tesisler ve İşletmeler Şube Müdürlüğü
d)-Gençlik Merkezi Müdürlüğü
e)-Spor Eğitim Merkezi Müdürü


Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Güreş Eğitim Merkezimiz, Ülkemizin Ulusal ve Uluslararası düzeyde temsil edecek Milli takımımızın alt yapısına kaynak olarak, spora başlama yaşında bulunan çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan elit sporcu olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Eğitim Merkezimize alınan sporcu öğrenciler iki aşamalı seçme sınavına tabi olup, birinci aşama seçme sınavı ilimizde bulunan tüm ilçelerde ve merkezde yapılan seçme sınavlarında başarı gösteren sporcular Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu bir İlde ikinci aşama seçme sınavına girerek başarılı gösteren sporcular güreş eğitim merkezlerine yatılı ve gündüzlü statüde yerleştirilerek tüm masrafları devletimizce karşılanarak, eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Kahramanmaraş güreş eğitim merkezimiz iki katlı kendine ait müstakil bir binada sporcuların kalacağı Yedi oda, Duşlar, Mutfak, Yemekhane, Antrenman salonu ve Kondısyon salonu mevcut bir halde 1989 yılında 22 yatılı sporcu öğrenciyle hizmete başlamış, 2003 yılı itibari ile de otuz üç sporcu öğrenci yatılı statüde, yedi sporcu öğrencide gündüzlü statüde olmak üzere Kırk sporcu öğrenciyle eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler.

Bu hizmetleri yürütmek üzere eğitim merkezimizde bir Müdür, bir Şef. Bir Teknisyen Yardımcısı, 2 Bekçi Bakıcı ve 3 Geçici İşçi görev yapmaktadır.

Kahramanmaraş güreş eğitim merkezimiz ülkemize Harun DOGAN; Şeref EROĞLU gibi bir çok şampiyon sporcular kazandırmış ve bu görevini devam ettirmek için her türlü çabayı sarf ederek hizmetlerini sürdürmektedir.

Gençlik Merkezi Müdürlüğü

Gençlik Merkezinin Tanımı: Gençlik Merkezleri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak, Gençlerin sosyal,kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde serbest zamanlarını değerlendirmelerine fırsat veren ve ortam hazırlayan kültürel kurumlardır.

Gençlik Merkezinin Amacı :
a) Gençlerin Atatürk İlkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.
b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.
c) Diğer illerdeki Gençlik Merkezleri ile birlikte programlar üretmek, bu programlar aracılığı ile gençler arasında (Değişim programları çerçevesinde) ziyaretler yapılmasını sağlamak.
d) Gençlerle birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünüş kalıplarını kazandırarak olumlu bir sosyal kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak.
e) Sosyal,kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, milli ruh ve beraberlik duygularını güçlendirmek, spor etkinlikleri ile Türk sporuna taban oluşturacak katkılarda bulunmak.
f) Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına cevap vererek, bireysel ve toplumsal ilişkilerde sağlıklı ve dengeli bir kişilik geliştirmesini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korumak.
g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
h) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
i) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek.Gençlik Merkezleri Faaliyetleri: Gençlik Merkezlerinde tesbit edilen amaçlar doğrultusunda üye gençlerin ilgi ve istekleri, İl şartları göz önüne alınarak faaliyetleri düzenler.Yapılacak faaliyet, etkinlik ve diğer kurslarda Animatör(lider) ler görevlendirilir ve gerektiğinde Kurs eğitmenlerinin(animatörlerinin) yaptıkları görev karşılığı ücret ödemesi yapılır.Yapılacak olan ücret ödemelerinde 31/08/2001 tarih ve 24509 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren Ücret tablosuna göre ödeme yapılır.

Üye olma şartları :Gençlik Merkezine üye olacaklarda aranan şartlar şunlardır.

a) 12-24 yaşları arasında olmak
b) 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı veya örneğini getirmek,
c) Merkezden alınacak baş vuru formunu eksiksiz doldurup imzalamak.
d) 18 yaşından küçük olanlar için Gençlik Merkezine üye olabilmeleri için velileri ile birlikte gelmeleri ve veli izin belgesini imzalaması gerekir.

Merkeze üye olduğu halde 24 yaşını geçmiş bulunanlarla, Merkez disiplin kurulunun verebileceği cezayı alanların ilişikleri kesilir.

Faaliyetler
1- 1- KURSLAR; Gençlik Merkezi Yönetmeliğinin 20.maddesinde yer alan faaliyetleri düzenler ve bu faaliyetlerden Üyelerimizin ilgi ve istekleri dikkate alınarak kurslar açabilir.Örneğin Ensrümantel kursu (bağlama, gitar, ney, kaval,ud,org,kanun,v.b.), Yabancı dil kursu, Türk Halk Dansları, bale, resim kursu gibi
2- 2- KÜLTÜREL FAALİYETLER: Edebiyat alanında yarışmalar, Gazete, dergiŞiir yarışmaları, Deneme, hatta roman gibi çalışmalara yönlendirme yapılır, ortaya çıkan eserlerin değerlendirilmesinde yardımcı olur. Sempozyum, panel, konferans gibi çalışmalar yapar.
3- 3- YARIŞMALAR: Gençlik Merkezi olarak Değişik branşlarda spor müsabakaları, resim, şiir, karikatür, slogan v.b. gibi alanlarda yarışmalar düzenler.ayrıca Gençlik Merkezi olarak Türk Halk Oyunları yarışmalarına iştirak eder.Türk Halk Müziği yarışmaları düzenler il birincisi olanların İller arası Gençlik Merkezi T.Halk Müzeği yarışmasına katılımını sağlar.Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

Öncelikli Spor Dallarımız

1.Derece Öncelikli Spor Dallarımız

a)- GÜREŞ (Minder-Karakucak)
b)- BOKS
c)- AVCILIK VE ATICILIK

2. DERECE ÖNCELİKLİ SPOR DALLARIMIZ

a)- ATLETİZM
b)- YÜZME
c)- MASA TENİSİ
d)- TAEKWON-DO


Faaliyet Gösterilen Spor Dalları

1-BASKETBVOL
2-VOLEYBOL
3-HENTBOL
4-JUDO
5-KARETE
6-HALTER
7-SATRANÇ
8-FUTBOL
9-VÜCUT GELİŞTİRME
10-HERKES İÇİN SPOR
11-ENGELLİLER SPOR
12-BİLARDO

BASKETBVOL-VOLEYBOL-HENTBOL SPOR DALLARINDA AMATÖR KULÜPLAER ARASI LİG MÜSABAKALARI DÜZENLENMEKTEDİR.DİGER SPOR DALLARINDA FERDİ VE TAKIM OLARAK MÜSABAKALARA İŞTİRAK EDİLMEKTEDİR.

TESCİLLİ SPOR KULÜPLERİMİZ

1- AEL SPOR KULÜBÜ 29-KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE SPOR
2- AFŞİN İŞİTME ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ 30-KARAMANLI SPOR KULÜBÜ
3- AFŞİN SPOR KULÜBÜ 31-KILILI SPOR KULÜBÜ
4- AFŞİN TEK IŞIK SPOR KULÜBÜ 32-KÖBRÜ BAŞI BİLARDO SPOR KULÜBÜ
5- AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ 33-KÖYHİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ
6- AKDENİZ BİLARDO SPOR KULÜBÜ 34-KUYUCAK SPOR KULÜBÜ
7- BERTİZ SPOR KULÜBÜ 35-KÜMBET SPOR KULÜBÜ
8- BÖLGE SPOR KULÜBÜ 36-MALİYE SPOR KULÜBÜ
9- BÜYÜK SIR SPOR KULÜBÜ 37-MARAŞ SPOR KULÜBÜ
10- CEZA EVİ SPOR KULÜBÜ 38-MEGA BİLARDO SPOR KULÜBÜ
11- ANDIRIN YEŞİLDAĞ SPOR KULÜBÜ 39-NOSTALJİ BİLARDO SPOR KULÜBÜ
12- ÖZEL ÖZ DERYA İ.Ö.O.SPOR KULÜ 40-12 ŞUBAT SPOR KULÜBÜ
13- DSİ SPOR KULÜBÜ 41-ONUR BİLARDO SPOR KULÜBÜ
14- DUMLUPINAR SPOR KULÜBÜ 42-ORMAN SPOR KULÜBÜ
15- TÜRKOĞLU SPOR KULÜBÜ 43-PAZARCIK AKSU SPOR KULÜBÜ
16- ELBİSTAN SPOR KULÜBÜ 44-P.KISIKKAYA SPOR KULÜBÜ
17- ELBİSTAN SAĞIR SPOR KULÜBÜ 45-SAĞLIK SPOR KULÜBÜ
18- FATİH GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 46-SAKARYA SPOR KULÜBÜ
19- FERHUŞ KARACASU SPOR KULÜBÜ 47-SHÇEK YURT SPOR KULÜBÜ
20- FİDAN SPOR KULÜBÜ 48-SÜMER SPOR KULÜBÜ
21- GÖKSUN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 49-SÜTÇÜ İMAM YOL SPOR KULÜBÜ
22- GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 50-SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
23- K.MARAŞ POLİS GÜCÜ SPOR KULÜBÜ 51-TEK SPOR KULÜBÜ
24- KAHRAMANMARAŞ SPOR KULÜBÜ 52-TEKKE SPOR KULÜBÜ
25- K.MARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 53-TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ
26- KAHRAMANMARAŞ ÖZÜRLÜLER SPOR KULÜBÜ 54-İSADİVANLI SPOR KULÜBÜ
27- KAHRAMANKENT SPOR KULÜBÜ 55-DAİMOND SPOR KULÜBÜ
28- KARACAOĞLAN SPOR KULÜBÜ 56-K.MARAŞ TRAP SKET ATICILIK EĞT.SP.KUL.

Kahramanmaraş Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

Antrenörlerimiz

Adı Soy Adı Branşı Kadrolu Sözleşmeli :

1- Ali KILAVUZ FUTBOL ”.......................................................
2- Erol KÖKLÜ GÜREŞ ”.......................................................
3-Cemal TOMAN TAEKWON-DO ”.......................................................
4-Yaşar KARACURA HALTER ,,.......................................................
5-Mustafa KARAKIZ JUDO.....................................................,,.........................

KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Spor Dalı Temsilcilerimiz

Spor Branşı Adı Soyadı Tahsili :

1-GÜREŞ Fahri GEMCİ Yüksek Okul Mezunu
2-JUDO A.Çetin TÜRKMENER Yüksek Okul Mezunu
3-BASKETBOL Muzaffer ÇAYLI Yüksek Okul Mezunu
4-BOKS İbrahim NAKIŞ Yüksek Okul Mezunu
5-YÜZME M .Murat DEVREK Yüksek Okul Mezunu
6-HALTER Kadir CİGER Yüksek Okul Mezunu
7-MASA TENİSİ İsmet TÜRKSAYAR Yüksek Okul Mezunu
8-TAEKWON-DO Mehmet TANIR Yüksek Okul Mezunu
9-HENTBOL Serdar KIRICI Yüksek Okul Mezunu
10-SATRANÇ Ahmet USTAMAZMAN Yüksek Okul Mezunu
11-ÜNİVERSİTELER SPOR FEDARASYONU Ziya POYRAZ Yüksek Okul Mezunu
12-DAĞCILIK Ökkeş GENÇAY Yüksek Okul Mezunu
13-BEDENSEL ENGELLİLER Şenay ÇULLU Yüksek Okul Mezunu
14-İZCİLİK Firuzan SÜNBÜL Yüksek Okul Mezunu
15-BİLARDO Haydar KURTAR Yüksek Okul Mezunu
16-KARETE Hayati ADANIR Yüksek Okul Mezunu
17-GELENEKSEL SPOR DALLARI Mehmet GENÇAY Yüksek Okul Mezunu
18-ATLETİZM Selami PARSILOĞLU Yüksek Okul Mezunu
19-HERKES İÇİN SPOR Ekrem KARAOĞLAN Teknik Mes.Lis.Mz.
20-VOLEYBOL Kemal TEPEBAŞ İlk Okul Mezunu
21-AVCILIK VE ATICILIK Mehmet TEMİZDEMİR Yüksek Okul Mezunu
22-VUŞU Ahmet SÜMER Yüksek Okul Mezunu
23-VÜCUT GELİŞTİRME H:Basri YÜRÜRDURMAZ Lise Mezunu
24-İŞİTME ENGELLİLER

Ulaşım

İl sınırlarımız içerisinde 397 km. devlet yolu, 28 km. otoyol, 616 km. il yolu, 5.068 km. köy yolu ile 1.798 km. orman yolu mevcuttur. 397 km’lik devlet yolunun tamamı sathi kaplamadır. 616 km’lik il yolunun 506 km’si sathi kaplama, 110 km’si stabilizedir. 5.068 km’lik köy yollarının ise, 1.357 km’si asfalt, 2.433 km’si stabilize, 1.275 km’si tesviye ve 3 km’si ham yol niteliğindedir.

GAP Bölgesini Çukurova´ya bağlayacak olan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ilimizin güney kesiminden geçmektedir. İl Merkezi; Osmaniye’ye 101 km, Adana´ya 187 km, Gaziantep´e 80 km, Kayseri´ye 286 km, Malatya´ya 223 km, Adıyaman´a 164 ve Sivas´a 418 km. uzunluğunda karayolu ile bağlıdır.

İlimiz hudutları içerisinden geçen demiryolu uzunluğu 46.530 km. elektrikli, 60.700 km’si elektriksiz olmak üzere toplam 107.230 km’dir. Narlı-Nurdağ arası hat kesimi elektrikli, Köprüağzı-K.Maraş ve Narlı-Akçagöze hat kesimleri ise elektriksiz hattır. Narlı-Nurdağ hat kesimi İskenderun DÇ Fabrikasını besleyen Demirdağ-İskenderun cevher hattı üzerinde bulunduğundan bu hat kesiminde büyük oranda, günlük ortalama 24 adet cevher treni çalışmaktadır. Köprüağzı-K.Maraş şube hattında yük ve yolcu talebi son yıllarda büyük oranda azaldığından bu hatta günlük çalışan 2 adet karma tren seferden kaldırılmıştır. Kahramanmaraş’a gelen veya gidecek olan yük durumuna göre tren seferi düzenlenmektedir.

Narlı-Nurdağ hat kesiminde günde 2 adet bölgesel expres treni (Adana-Elazığ), haftada 3 gün olmak üzere 6 adet ana hat expres treni (Haydarpaşa-Gaziantep), günde 2 adet normal yolcu treni (İzmir-Diyarbakır) çalışmaktadır.

İl Özel İdare Bütçesinden yaptırılarak, 49 yıllığına Devlet Hava Meydanları İşletmesine devredilen bir havaalanı mevcuttur.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar

Sosyal Hizmetler
Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Tesis-Altyapı Durumu

· HUZUREVİ : SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karamanlı Mahallesinde 55 kapasite ile hizmet veren bir Huzurevi bulunmaktadır.
· ERKEK YETİŞTİRME YURDU : SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bağlı 80 kapasiteli, ancak 13-18 yaş arası 137 çocuğa hizmet veren, kapasite üstü çalışan Erkek Yetiştirme Yurdu bulunmaktadır.
· ÇOCUK SİTESİ : SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Yuvası 0-12 yaş grubunda 160, Kız Yetiştirme Yurdu da
13-18 yaş grubunda da 55 kapasite ile hizmet sunmaktadır.
· ÇOK AMAÇLI TOPLUM MERKEZİ : Kaba inşaatı bitmiştir. Hizmete açılabilmesi için 50 milyar TL.’ye gereksinim duyulmaktadır.
· ÖZÜRLÜ MERKEZİ : İlimiz Merkezinde Müdürlüğümüze bağlı olarak “Uğur”, “Sevinç”, “Yeni Ufuk”, “Yağmur”, “Damla” adlı Özel Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi ile “Lale” İşitme ve Konuşma Bozukluğu Reh. ve Eğitim Merkezi, Elbistan İlçesinde de “Güneş” Özel Zihinsel Özürlüler Reh. ve Eğitim Merkezi hizmet vermektedir. Özürlülere hizmet veren resmi kuruluşumuz bulunmamaktadır.
· KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ : İlimiz Merkezinde Müdürlüğümüze bağlı olarak “Gökkuşağı”, ile “Semra Abla”, Elbistan İlçesinde “Arzum” Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmet vermektedir. Müdürlüğümüze bağlı resmi kreş ve gündüz bakımevi bulunmamaktadır.

I-Huzurevine Kabul Şartları
1-60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2-Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
3-Ruh sağlığı yerinde olmak,
4-Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5-Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
6-Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

II-Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti
Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

Korunmaya muhtaç çocuk ve kişilerin (yaşlı,özürlü) duyurulmasında; Mahalli Mülki Amirler, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Köy Muhtarları, Genel Kolluk Kuvvetleri ile Belediye Zabıta Memurları da görevlidir.

İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri korunmaya muhtaç çocuklar hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberleri ihbar kabul ederek ayrıca bir resmi duyuru gelmesini beklemeden, harekete geçerek bunları araştırmakla yükümlüdür.

Korunmaya Muhtaç Çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

1-Ana veya babasız, ana ve babasız,
2-Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3-Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuktur.

Yukarıdaki tanıma uyduğu görevli Sosyal Hizmet Uzmanının gerçekleştireceği sosyal inceleme ile belirlenen çocuklar, mahkemeden korunma kararı alınarak yaş durumlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilerek bakımları sağlanır.

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmetlerini yürüten İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin;

1-Ayni-Nakdi Yardım,
2-Evlat Edinme,
3-Koruyucu Aile hizmeti önem oluşturmaktadır.

SHÇEK Genel Müdürlüğü Katma Bütçeli İdareler statüsündedir. İlimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Huzurevi, Erkek Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Sitesi Müdürlükleri’nin her birinin kendi bünyesinde koruma dernekleri bulunmaktadır. Genel bütçeden ödenek gönderilmesinde sık sık sıkıntılar yaşandığı için dernekler çatısı altında toplanan bağışlar ödenek yetersizliği durumlarında kuruluşların fiziki koşullarının iyileştirilmesinde ve bakılmakta olan çocuk, genç yaşlıların gereksinimlerinin karşılanmasında hayati önem arz etmektedir. Bu bağlamda, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Huzurevi, Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Sitesine yardımsever halkımızca yapılacak yardım ve bağışlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.


Altyapı

Kanalizasyon
Kahramanmaraş Kentinin eski ve çok yetersiz olan kanalizasyon şebekesi 3 sistem dahilinde yenilenmeye ve genişletilmeye çalışılmaktadır.
Bunlardan birincisi, Evsel atık suları olan kanalizasyon sistemidir. Bu sistem şehrimizin %99’unu kapsayacak şekilde yapılmış olup, Sır Baraj Gölüne deşarj olmaktadır. 2010 yılının nüfus kriterlerine göre projelendirilip 5000 Litre/saniye su debisine göre hesaplanarak yapılmıştır. 480.577 m. şebeke hattı, 7.947 adet parsel bacası ve 9.497 adet muayene bacası ile hizmet vermektedir. Bunların dışında daha önceleri yapılmış olan tahmini 300.000 m. boyunda şebeke hattı bulunmaktadır. Bu hatlar yeni sistemle entegreli olarak çalışmaktadır.
İkinci sistem; yağmur suyu alan-yağmur suyu kanalizasyon sistemidir. Bu sistemi %25 oranında evsel atık su ile bileşik sistem oluşturmaktadır. Şehrimizin ana arterlerinden geçen 20 km. uzunluğunda 3x2 m. ebadında tonozlara bağlantılı olarak yağmur sularını toplayıp horozun deresine deşarj etmektedir. Toplam şebeke uzunluğu bileşik sistem olarak 308.402 m. şebeke hattı 20 km. tonoz olmak üzere şehrimizin %50’sini kapsayacak şekilde hizmet etmektedir.
Üçüncü sistem; arıtma tesisidir. İlimiz (Merkez) Metropolitan alanı dahilinde kaynaklanan evsel atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden tekrar temiz su olarak tabii hayata döndürülmesi amacıyla atık su arıtma tesisinin 1993 yılında proje ihalesi yapılmış olup, 1995 yılında da tamamlanmıştır. Yatırım programında bulunan inşaatın yapılması için, Merkez Belediye Başkanlığının İller Bankası nezdinde girişimleri devam etmektedir.
Bu projeye göre sadece biyolojik arıtma yapılacak, şehrin evsel atık suyu arıtmaya tabii tutulacaktır. Fabrikalar ve diğer işletmelerde meydana gelen kimyasal atık sular için arıtma yapılmayacaktır.

Su İşleri

İçme Suyu: İl Merkezi ve ilçelerimizin içmesuyu ile ilgili ihtiyaçları tamamen giderilememiştir. İlimiz Merkez içme ve kullanma suyu Pınarbaşı Mevkiinde bulunan Büyükgöz, Kırkgöz ve Baharpınarı adı ile bilinen kaynak suları ve şehrimizin güney ve doğusundaki ovalarda açılan kuyulardan sağlanmaktadır. Halen 35 adet derin içme suyu kuyusu faal olarak çalışmaktadır. Kuyulardan temin edilen sular terfi istasyonları vasıtası ile şehrimize verilmektedir. 8 adet terfi merkezi olup, bu terfi merkezlerinde 33 adet yatay milli pompa çalışmaktadır. Pınarbaşı Mevkiindeki kaynak sularının bir kısmı cazibe ile diğer bir kısmı ise terfi vasıtası ile şebekeye verilmektedir. Kuyulardan 600 lt/sn. ve Pınarbaşı Mevkiindeki su kaynaklarından ise 500 lt/sn. olmak üzere toplam 1.100 lt/sn. su temin edilmektedir. Şehrimizin şu andaki su ihtiyacı ise 2.000 lt/sn’dir. Mevcut içme suyu depolarının 77.365 m3 su toplama kapasitesi bulunmakta, şebeke uzunluğu ise 585,7 km’dir.

Aradaki içme suyu açığını kapatmak için, Merkez Belediyesince yaptırılmakta olan 1.200 lt/sn. debili Karasu İsale Hattı çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin toplam tutarı 25 Milyon $ olup, 21.06.2002 tarihinde 14 Trilyon TL. keşif bedeli üzerinden ihalesi yapılarak 15.12.2003 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 60 km. uzunluğunda 1200 mm. çapında isale hattı, 2 adet depo, elektrik santral binası ve servis yolları bulunmaktadır. Proje tamamlandığında yılda 37 milyon ton içme suyu temin edilecek, mevcuttaki Pınarbaşı kaynakları ile birlikte 54 milyon ton kaynak suyu kente verilecektir.

Ayrıca il merkezine içme suyu temini bakımından büyük önem arz eden, kentin doğusundaki inşaatı devam eden Ayvalı Barajının acilen tamamlanması ve arıtma tesisinin kurulması gerekmektedir.
 

 
EKONOMİK YAPI
 
Yerel Perspektif Kahramanmaraş´ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet´ten 1980´li yıllara kadar genellikle tarım, hayvancılık ve küçük el sanatlarına dayalı olarak gelişmiştir. Bu süreçte şehrin ekonomisi gerek insanların içe dönük üretim ve ticaret stratejisi, gerekse de şehrin devletin ekonomi ve alt yapı konularındaki hizmetlerinden yeteri kadar pay alamamasından dolayı önemli ölçüde büyüme sağlanamamıştır. Türkiye´de piyasa ekonomisi kural ve ilkelerinin benimsenmeye başlanmasıyla, 1980´li yılların başından itibaren Kahramanmaraş, bu çerçevede izlenen ekonomik politikalara hızla uyum göstermiştir. Ekonomik olarak yeni bir döneme, sanayileşme ve çağdaş ticaret sürecine girilmiştir. Böylece yıllarca gerçekleştirilemeyen ekonomik büyüme için gerek sermaye, gerekse girişimcilik konusunda alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Devletin, üretime ve ihracata yönelik geliştirdiği teşviksel politikalara hızlı cevap veren ve bu çerçevede teşviklerini doğru kullanarak bu fırsatı iyi değerlendiren Kahramanmaraş´lı girişimciler şehrin bugün sahip olduğu dinamik ekonomik yapıyı kurmuştur.

Kalkınma ve Sanayileşme Süreci

Türkiye´de 1960 sonrası sekiz kalkınma planı hazırlanmıştır. İlgili dönemde ekonomik ve toplumsal yapının yeni yasal düzenlemelerle kararlı bir gelişme sürecine gireceği, sorunların bu yöntemle çözümleneceği düşüncesi yaygınlaşmıştır. Siyasal ve ekonomik bunalım yıllarından sonra, hak ve özgürlükleri genişletme ve kararlı bir ekonomik gelişme, demokratik bir anayasal düzenleme ile ekonominin planlanmasını gerektirmiştir (DPT, 2001). Bu bölümde Kahramanmaraş´ta özel ve kamu kesimi tarafından kalkınma planları çerçevesinde gerçekleştirilen kalkınma çabaları konusunda bilgiler verilmiştir. Öncelikle, özellikle 1980´li yıllarda gerçekleştirilen özel kesim yatırımları kentin ekonomi büyüklüğünden önemli bir pay almaktadır. Bu bakımdan öncelik sırası özel sektöre verilmiştir.

Özel Sektör Yatırımları

Kahramanmaraş´ta gerçek anlamda özel sektör yatırımları 1984 yılında başlamıştır. Sanayileşme, genel itibariyle tekstil sektörü alanında gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, geçmişten gelen küçük el sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculuğun uzantısı olarak çelik mutfak eşyaları sektörü de aynı sanayileşme eğiliminden payını oldukça önemli ölçüde almıştır. Sektör büyüklüğü açısından, tekstil sanayinden sonra ikinci sırada Çelik Eşya Sanayi yer almaktadır. Kentin en önemli sektörlerinden biri olan Toz ve Pul Bibercilikte sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. Kahramanmaraş´ın ülkemizde ün kazanmasına yola açan dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır. Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük ölçüde etkilenmiş, ülkemiz sınırlarını aşmış ve öncelikle yakın ülkeler ve ABD, daha sonrada tüm dünya ülkelerine yayılma sürecine girmiştir. Sanayileşme sürecinde oldukça yüksek bir hıza ulaşılmıştır. Bu dönemde bir çok yatırım hayata geçirilmiştir. Tekstil sektörü lider durumunda olmak üzere Konfeksiyon, Çelik Mutfak Eşyası, Pamuk İşleme (çırçır), İnşaat, Bankacılık, gıda, Yem, Ambalaj, Kağıt ve Makine İmalatı, Isıtma ve Soğutma sistemleri sektörleri iktisadî profilin ana hatlarını oluşturmuştur. Nakliye, Kuyumculuk, Bakır ve Alümiyum Doğramacılık, Plastik Doğramacılık, Kereste ve Yapı Malzemeleri Sanayi gibi diğer sektörler de kent ekonomisinin dinamiklerini oluşturmaktadır. Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ulaşılan nokta Türkiye standartlarının üstüne çıkmıştır. Dünya tekstil pazarlarında teknolojik olarak ve kalite bakımından rahatça rekabet edebilecek yetenek kazanmıştır. Böylece uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadî büyümesinde tartışılmaz bir statüye sahip olan Tekstil Sanayi yüksek döviz girdisi sağlamaktadır.

Tarım

Toplam 1.432.700 hektar olan il yüzölçümünün %33,30´u olan 477.141 hektarlık bölümü tarım alanı, %35,24´ü olan 504.815 hektarlık bölümü orman ve fundalık alan, %18,29’u olan 262.017 hektarlık bölümü çayır ve mera, %13,17’si olan 188.727 hektarlık bölümü tarım dışı arazidir.İlimizde sulanabilir arazi 131.791 hektar, sulanmayan arazi ise 221.583 hektardır. Her türlü tarım ürününün yetiştirilebildiği yöremizde susuz tarım arazilerinde özellikle hububat üretimi, sulu tarımın yapıldığı ova kesiminde de büyük ölçüde pamuk ve kırmızı biber üretimi gerçekleştirilmektedir. 2002 yılında ilimiz genelinde Doğrudan Gelir Desteği Projesi kapsamında çiftçilerimizden toplam 51.361 dosya alınmış olup, bu çiftçilerimize ait 2.744.527.085 dekar tarım arazisine 37.051.114.972.500 TL. destekleme primi ödenmiştir.

Hayvancılık

İlimizde hayvancılık genelde düşük kapasiteli olup, Elbistan İlçesinde yoğun bir şekilde besicilik yapılmaktadır. Diğer ilçelerde düşük kapasiteli besicilik yapılmaktadır. Süt sığırcılığı ise düşük kapasiteli aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. İl genelinde 726.096 adet küçükbaş, 117.285 adet büyükbaş hayvan varlığı mevcut olup 158.551 ton süt üretimi gerçekleştirilmiştir. 2002 yılında 10.05.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvancılığın Desteklenmesi” hakkındaki karar kapsamında il genelinde 777 adet yem bitkileri projesi onaylanmış olup, çiftçimize toplam 35.157 dekar yem bitkileri ektirilmiştir. Bu karar kapsamında da üreticilerimize 554.450.725.000 TL. destekleme primi verilmiştir. İlimiz geneli iç su balıkçılığı açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Halihazırda toplam 20 adet alabalık üretim işletmesi faaliyet göstermekte olup, bunların 16 adet karada beton havuzlarda, 4 adedi de baraj göllerinde yüzer ağ kafeslerde alabalık üretimi yapılmaktadır. Toplam kapasite ise 804,2 ton/yıldır. İl genelinde 7 adet gölet 1 adet de doğal göl mevcut olup 2002 yılında Çardak ve Esence göletlerine 20.000 adet aynalı sazan yavrusu bırakılmıştır. Barajlarda ise iç su balıkçılığı ile uğraşan 3 adet su ürünleri kooperatifi mevcuttur.

Sanayi ve Ticaret

Kuruluşun Genel Tanımı : Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğümüz, İl Ticaret Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün birleştirilmesi ile kurulmuştur. 13.03.1983 tarih ve 185 sayılı K.H.K. ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştirilip, bunun neticesi olarak her iki bakanlığın taşra teşkilatlarının birleştirilmesinden Müdürlüğümüz meydana gelmiştir. Bakanlığımızın İl Müdürlüğümüzün kuruluşu ile ilgili K.H.K. ile T.B.M.M’ de 08.01.1985 tarihinde 3143 sayılı kanunla yasallaştırılmıştır.
A- Görevleri:
1- Sanayi Sicil belgesi müracaatlarını tetkik ederek Bakanlığa intikalini sağlamak.
2- Sanayi envanteri çıkarmak, envanter sonuçlarını İl haritasına işlemek ve Bakanlığa vermek.
3- Küçük sanayi siteleri ve Organize sanayi bölgelerinin kurulması için kuruluş şekil ve şartları hakkında uygun yerleri seçilmesinde ilgililere yardımcı olmak ve konuyla ilgili kamu kuruluşları ile ilgili işbirliği halinde hareket etmek, Gerektiğinde bunların inşaatlarını kontrol etmek ve inşaatlarının uygunluğunu izlemek.
4- Sanayi el sanatları ürünlerinin sergilenmesini, tanıtılmasını teşvik ederek bu tür faaliyette bulunmak isteyen kuruluşlara yol göstermek (İlimizde Fuar mevcut olup Esnaf ve Sanayicilerimiz yararlanmaktadır.)
5- İlin ekonomik ve Ticari potansiyellerine, kaynaklarına uygun yatırım alanlarının tespiti hususunda gerekli araştırmaları yapmak.
6- Şirket kuruluş prosedürü hakkında bilgi vermek ve yatırımcı kuruluşlara yer seçme, kapasite tayini hususlarında karşılaştıkları darboğazların aşılmasında gereken yardımı yapmak. Yatırımcı kuruluşlara yer seçimi konusunda Belediye ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görüşünü almak.
7- Bakanlığımız fonlarından verilen kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek bu konuda bakanlığa bilgi vermek.
8- İlimiz sınırları içerisindeki esnaf ve Küçük Sanatkarlar odaları,birlikleri ile Anonim ve ortak sayısı 20’den fazla olan limitet şirketlerin kuruluş ve denetimi, Bakanlığın müsaadesine tabi kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarında temsilci bulundurmak. Toplantı belgelerini incelemek ve noksanlıklarını tamamlatmak, bu belgelerin arşivde saklamak, Kanun ve Ana sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde genel kurul toplantılarını yapmayan esnaf ve küçük sanatkarlar odaları, anonim ve limitet şirketler ile kooperatifleri bakanlığa bildirmek.
İlimizde Bulunan Şirketler
1- Anonim Şirketler : 521
2- Limited Şirketler : 1398
3- Kolektif Şirketler : 47
4- Komandit Şirket : 1
İlimizdeki Kooperatifler
1- Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Birliği : 1
2- Konut Yapı Kooperatifi :179
3- Tüketim Kooperatifi : 24
4- Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi : 60
5- Esnaf ve Sant. Kef. Kooperatifi : 8
6- Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi : 8
7- Temin Tevzi Kooperatifi : 3
8- Tarım Satış Kooperatifi : 7
9- Esnaf Odaları : 41
10-Esnaf Sanatkar. Odalar Birliği : 1
11-Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi : 6
9- Kalite ve Standart kontrolleri yapmak,yapılan denetimlerde alınan mamulleri belirlenen laboratuarlarda tahlillerini yaptırmak ve alınan sonuçlarına göre işlem yapmak.
10- Mahalli basında çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri takip etmek ve Bakanlığa bildirmek.
11- Kapasite raporlarının daha sağlıklı düzenlenmesi için 5590 sayılı kanuna göre kurulu odalar ile işbirliği yapmak.
12- 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 6. Maddesi gereğince kurulacak komiteye başkanlık etmek. Komite kararlarının sonuçları hakkında bakanlığa bilgi vermek.
13- İldeki limitet şirketlerin her yıl düzenledikleri bilanço ve kar-zarar cetvelleri ile ortaklar listesini bakanlığa göndermek.
14- İlde yapılan sınai, ekonomik ve ticari toplantılara ait yayınları takip etmek gerekli gördüklerini bakanlığa bildirmek.
15- 3516 sayılı kanuna göre İlimizde bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik bakımını ve kontrolünü yapmak. Bu çerçevede İlimizde bulunan Yüksek çekerli Oto Kantarları, Elektronik teraziler, Kuyumcu terazileri, akaryakıt ve LPG sayaçları, Elektrik sayaçları ile su sayaçlarının periyodik muayene ve bunlarla ilgili şikayetleri inceleyip karar bağlamak.
16- 4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde İlimiz ve İlçelerinde “ Tüketici Sorunları Hakem Heyeti “ teşkil etmek sureti ile sorunları çözüme kavuşturmak. ALO 175 tüketici sorunları hattı ile tüketicilerin sorunlarını dinlemek ve gerekli yardımları yapmak. Yine aynı kanun gereği çıkartılan “ Etiket Tarife ve Fiyat Yönetmeliği “ hükümleri Belediyelerce uygulanmasının yapılıp yapılmadığını takip ederek 3’er aylık dönemler halinde bilgi tablolarını derlemek ve Bakanlığa bilgi vermek. 4077 Sayılı Yasa çerçevesinde Müdürlüğümüzde yapılan İşlemler 4077 Sayılı Tüketicinin ve Rekabeti Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Müdürlüğümüze 82 adet şikayette bulunulmuş olup bunun 76 adedi Tüketicinin lehine 6 adedi ise tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. Yasaya aykırı hareket eden işyeri sahiplerine toplam 2.908.054.000.- TL idari para cezası kesilmiştir.
17- Yukarıda sayılı olmayıp’ ta Kanun, Tüzük, Kararname, Yönetmelik ve diğer mevzuatla İl Müdürlükleri eliyle yapılması istenilenleri yerine getirmek.

B- Teşkilat Yapısı :


Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı olarak iki ana grupta oluşmuştur. Taşra teşkilatımız 81 il merkezinde İl Müdürlüğü statüsünde kurulmuş olup İlçe teşkilatı ve Bölge Teşkilatı yoktur. Böylece Müdürlüğümüz Valiliğe bağlı olmak üzere Bakanlığımızın İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

C- Kadro Ve Personel Durumu :

İl müdürlüğümüz faaliyetlerini 16 personelle yürütmektedir Müdürlüğümüzde çalışan personelin kadro ve unvanları itibariyle durumu aşağıya çıkarılmıştır.
1 İl Müdürü
2 Şube Müdürü
2 Ölçü Ayar Memuru
3 Şef
3 Memur
2 Mühendis
2 Daktilograf
1 Sekreter
TOPLAM :16 Kişi

Orman

İlimiz arazi varlığının 502.142 hektarlık bölümü ormanlık alandır. Ormanlık alanın 134.311 hektarı normal koru, 293.555 hektarı bozuk koru, 17.206 hektarı normal baltalık, 57.070 hektarı ise bozuk baltalık niteliğindedir. Orman bakımından en zengin ilçelerimiz Merkez İlçe ve Andırın İlçelerimizdir. İlimizdeki mevcut 476 adet köyün, 295 adedi orman köyü statüsündedir. Bu orman köylerinin 83 adedi orman içi, 212 adedi ise orman kenarı köy konumundadır.

Kahramanmaraş Orman Bölgesi Türkiye’nin Akdeniz Ekosisteminin uzandığı en doğu ucunda, Doğu ve Güneydoğu Ekosisteminin en batısında yer almaktadır. Bu itibarla kısmen deniz, kısmen kara ekosistemlerinin ve kısmen de bunların karışımı ekosistemlerini temsil eden bitki örtülerini ihtiva eder. Göksun bölgesi ise Kahramanmaraş ve Andırın ilçemizin kuzeyi ile birlikte karaçam-sedir zonunda yer almaktadır. Bu coğrafya içerisinde Bölgemiz , sıfır rakımda okaliptüs türünden iki binlerde sedir ve karaçam türlerine kadar bir çok türü barındıran ormanlara sahip bulunmaktadır.

Ülkenin odun ham maddesi ihtiyacının bol ve ucuz bir şekilde sağlanması için Silvikültürel disiplinin gereklerini yerine getirerek Ormanlardan azami faydayı sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla mevcut Ormanları optimal kuruluşuna getirmek, Orman rejimine tabi bozuk ve açık alanları verimli ormanlar haline koymak esas görevimiz olmalıdır. Bunun için Koruma ve Silvikültür hizmetlerine önem vermek durumundayız.

Ülke nüfusunun hızla artması 2000 li yıllarda Ormancılık politikalarının da değişmesine neden olmuştur. Geçmiş yılların “Birim alandan en yüksek odun hasılası almak” Ormancılık ana gayesi, yerini doğal dengenin muhafaza edildiği, toprak-su-bitki dengesini koruyan modern çevre fikrine uygun politikaların gelişip serpilmesine bırakmıştır. Bu husus son yıllarda baraj gölleri bölgesi haline gelen Bölgemizde çok daha fazla önemsenir duruma gelmiştir. Zira milletimizin alın teri ile kurulan ve ekonomik ömürleri 100 yıl olarak hesaplanan baraj göllerimizin Ormanların, yeşil örtünün tahribi sonucu siltasyonla dolarak ömürlerinin baharında ölmelerine hiç kimsenin hakkı olmaması gerekir.


 
ESKİ MARAŞ RESİMLERİ

Çocuk Bahçesi Meydanı Şehitlerin Naaşı Şeyh Adil Mezarlığına Taşınırken Şeyh Adil Mezarlığında Şehitlerimiz İçin Yapılan Abide Şeyh Adil Mezarlığında Yeni Yapılan Şehitlik Abidesi 1.8.1935 Yıllarında Şehrin Genel Görünüşü
1933 Yıllarında Belediye Binasının Açılış ve Cumhuriyet Bayramı Törenleri 1936 Yılında Dönemin Belediye Başkanı H.Sukuti Tükel Tarafından Yaptırılan S.İmam Abidesi Abarabaşı´ndan Kışlaya Doğru Bir Görünüş (Keşif Efendi Cami) Asri Mezarlık Giriş Kapısı Belediye Çarşısı (Çarşı Başı)´nın Üstü Kapalı Hali
Beyazıtlı Camiye Giden Cadde Bir Kurtuluş Bayramında Kaleye İnsan Seli Davulcu Abdal Halil Ağa Eski Belediye Arkası Kanalizasyon Çalışmaları Eski Belediyeden Boğazkesen Caddesi
Kale Civarında Pazar Yeri Kaleden Divanlı Cephesi Kaleden Görünüş Kurtuluş Savaşı Sonrası Kurtuluş Bayramı Törenlerinde Çeteler Kurtuluş Savaşının Manevi Mimarları
Kurtuluş Savaşından Sonraki Yanan Yıkılan Maraş (Acemli Mah.) Kurtuluş Törenlerinden (Kaleye Hücum) Maraş Şimali Garbi (Kuzeybatı Görünümü) Maraş Boğazkesen Caddesi Maraş Güneydoğu Cephesinden Görünüş
Maraş Kale Burcu Maraş Kuzeydoğu İstikametinden Görünüş Maraş Uzunoluk Caddesi. Maraşın Kuzey Cephesinden Görünüş Maraş; Kaleden Şehrin Genel Görünümü
       
    Uzunoluk Caddesi (Manifatura ve Tuhafiye Mağazası)    

 


 


 
Sayfa Üretim süresi :0,229

90 212 524 46 46 © 1999 marasder.org
Kahramanmaraş Derneği (Maraşder) http://www.marasder.org

Tam Ekran